Gå till innehåll

Egen fri vilja eller grundlurad?

Vilseledning och splittring

Genom att presentera sann information i ett helt nytt sammanhang och ensidigt fokusera på vissa delar kan till exempel en fråga, händelse eller en person beskrivas på ett vilseledande sätt. Främmande makt kan använda desinformation, vilseledning och propaganda för att skapa splittring och få människor att inte lita på varandra eller på staten.

Brynolf och Ljung vilseleder Patrik och Pontus så att de tvivlar på verkligheten.

Beslutspåverkan

Den som vill skapa och sprida desinformation, vilseledande information och propaganda kan göra det på många olika sätt. Ofta används flera metoder samtidigt för att uppnå en större effekt.

Två vanliga metoder för falsk och vilseledande information är:

  • Narrativ: Avsändaren vill skapa en berättelse kring ett ämne, en händelse eller en organisation. Berättelsen kan vara positiv, negativ eller undvikande.
  • Målgruppsanpassning: Insatser som riktas mot delar av en befolkning (det kan vara allt från en större grupp hela vägen ner på individnivå) och utnyttjar särskilda sårbarheter eller beteendemönster för att påverka.

Främmande makt kan försöka påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut. Korrekt och bekräftad information underlättar för människor att fatta väl avvägda beslut.

Brynolf och Ljung styr vad Hoda och Adi kommer att välja.