Gå till innehåll

Begrepp att känna till

Bandwagon-effekten: Att personer som upplever sig vara en del av en majoritet är mer villiga att dela med sig av sin åsikt. Man hakar helt enkelt på för att det känns tryggare att höra till en majoritet.

Bottar: En bot (från ordet ”robot”) är ett datorprogram som automatiskt utför uppgifter, till exempel att sprida viss typ av information på sociala medier.

Deepfake: Ljud eller rörlig bild som manipulerats med hjälp av algoritmer. Till exempel har Ryssland skapat falska filmer där presidenten i Ukraina uppmanar sina soldater att kapitulera. 

Desinformation: Falsk information som sprids med flit för att skada en person, organisation eller ett land. Till exempel skapandet och delandet av påhittade nyheter. 

Ekokammare och filterbubblor: Naturliga grupperingar, online eller offline, där människor kommunicerar med andra som delar samma åsikter och uppfattningar. Konsekvensen blir att man endast tar del av viss information och då inte får en helhetsbild av en händelse.

Främmande makt: Andra länder eller grupper i andra länder (kallas ofta yttre hotaktörer) som kan ha för avsikt att skada Sverige och svenska intressen. 

Halmgubbe (strawman): Att felaktigt påstå att någon har vissa åsikter och argument och sedan argumentera emot dessa fejkåsikter i stället för de riktiga åsikterna. 

Misinformation: Falsk information som inte nödvändigtvis har skapats för att orsaka skada. Det kan handla om missförstånd, eller att någon läser en artikel på nätet, tror att det är fakta – och delar för att informera sina vänner, utan att vara medveten om att det som delas är falskt. 

Otillbörlig informationspåverkan: När främmande makt eller andra yttre hotaktörer på ett skadligt sätt försöker påverka, störa och styra det offentliga samtalet i Sverige.

Personangrepp: Att attackera, misskreditera och förlöjliga personen bakom ett argument i stället för att kritisera argumentet i sig. Personangrepp används ofta i syfte att tysta ner, hindra och avskräcka andra från att delta i diskussionen. 

Polarisering kombinerar olika påverkansktekninker för att förstärka extrema positioner i samma fråga. Ofta används troll och bottar för att elda på extrema åsikter. På detta sätt vill främmande makt ställa grupper emot varandra. Genom att splittra samhället ger de sig själva fördelar.

Provokation innebär att utnyttja känsliga frågor i samhället för att med flit skapa ilska och oenighet. Ryssland har till exempel anordnat demonstrationer i andra länder för att provocera människor i det landet att agera i en viss riktning. 

Propaganda: Budskap som sprids i syfte att påverka individers eller organisationers attityder och handlande till förmån för avsändaren. Propaganda bygger ofta på desinformation och vilseledning och är också ett vapen som används i krig.

Sårbarheter: Kända och okända företeelser i vårt samhälle som främmande makt försöker exploatera för sina syften, till exempel genom att sprida desinformation kring frågor som många oroar sig för.

Tystnadsspiral: Att personer som upplever sig vara en del av en minoritet är mindre villiga att dela med sig av sin åsikt. Det här är farligt för vår demokrati – när människor tystnar finns risk att otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information får större effekt. 

Vilseledning: Att på olika sätt lura mottagaren och därigenom ge denne en felaktig uppfattning om verkligheten. 

Whataboutism: Att ta fokus från ett argument genom att belysa ett annat ämne eller fenomen (”men det här då!”) som inte har fått lika mycket uppmärksamhet, men som inte är relevant i frågan.

Översvämning går ut på att överbelasta en målgrupp med information. Det kan bland annat göras genom att spamma i sociala medier eller sprida desinformation i medier för att tränga ut pålitlig information.