Gå till innehåll

Bli inte lurad

Fri debatt, åsiktsskillnader och rätten att försöka övertyga andra är viktiga delar i en fungerande demokrati. Som medborgare förväntar vi oss att den typen av kommunikation följer vissa regler, till exempel att den sker öppet, att den baseras på korrekt information och att den presenteras på ett sätt som gör det möjligt för människor att fatta välgrundade och genomtänkta beslut.


Falsk och vilseledande information utnyttjar sårbarheter i samhället för att störa och styra det öppna samtalet. Det handlar om en medveten inblandning från främmande makt i det som händer i Sverige, där man försöker skapa splittring och få människor att inte lita på varandra eller på staten.

Tydliga kännetecken för falsk och vilseledande information är att den är missvisande och ofta har en dold avsikt, den riktar in sig på våra sårbarheter och har som syfte att störa och styra den öppna debatten och försvaga tilliten till vårt samhälle.